Telekomunikacja dla Twojej Firmy                         tel.  22 292 55 00

Sklep internetowy

::  Strona Główna   ::  Usługi  ::  Kontakt  ::  Linki  ::  Pobierz pliki  :: 

Produkty

TARYFIKATOR CONTEC BU MINI

Centralki Ericsson/Aastra

   BusinessPhone 50
  
BusinessPhone 250
  
BusinessPhone 128i
  
Telefony Dialog cyfrowe
  
Telefony Dialog Analogowe
  
Cordless-Dect / IP Dect
  
Telefony Dect / IP Dect
   Telefony IP

Centralki Panasonic

   KX-TEA308
  
KX-TES 824
  
KX-TEM824

   KX-TDA100
   KX-TDA200

Telefony Dalekiego Zasięgu

   EnGenius Ep801
   EnGenius Ep802
   Słuchawka Ep800
   Anteny

Bramki GSM

   Analogowe
   Isdn
   Voip

Taryfikacja

   Bufory BU
   Aplikacje
   Zestawy

Domofony do central

   Helios
   Helios IP


Sprzęt używany

BU Mikro  BU Mini  BU Plus  BU Pro

 

Bufor danych 2MB dla biurowych central telefonicznych

Bufor CONTEC BU mini przeznaczony jest do zbierania danych o połączeniach telefonicznych w małych i średnich instalacjach lokalnych. Po podłączeniu zewnętrznego modemu może być wykorzystywany do gromadzenia danych przy centralkach, z których dane są odbierane i przetwarzane w innym miejscu.Pracuje niezależnie od centrali i komputera. Chroni przed utratą danych spowodowaną skutkami zaniku zasilania lub awarią komputera bilingowego. Pracuje ze wszystkimi typami central telefonicznych Współpracuje z programem taryfikacyjnym CONTEC Telbaza i programami innych producentów. Po dołączeniu modemu zewnętrznego może być wykorzystany jako kanał zdalnego dostępu serwisowego do centrali.

Bufory BU mini cechuje:

  • Prosta instalacja - automatyczne dostrajanie się do parametrów nadawania portu CDR centrali.
  • Alarm - w przypadkach: przepełnienia pamięci, defektu łącza, braku nowych danych z centrali włącza lokalny sygnał alarmowy
  • Konfiguracja programowa -  bufor jest fabrycznie przygotowany do pracy. Zmiany w konfiguracji mogą być wykonane z komputera lokalnego lub zdalnie przez modem
  • Dwukierunkowy port wejściowy - pobieranie danych i serwis centrali bez przełączania kabli (także zdalnie przez modem zewnętrzny)

Bufor po połączeniu ze źródłem danych i zasileniu zaczyna zbierać dane wysyłane po łączach RS232 np. dane taryfikacyjnych z centrali telefonicznej. Akceptuje dane ASCII lub binarne. Zbiera je także podczas transmisji danych z bufora do komputera i podczas sesji serwisowych.

Wraz z buforem dostarczane są kable do PC i centrali; zasilacz zewnętrzny oraz program Buconf. Program Buconf ułatwia konfigurację bufora i korzystanie z jego podstawowych funkcji. Umożliwia transmisję i zapis na plik danych z bufora. Oferowany osobno Program Buconf Pro pozwala dodatkowo na zdalną obsługę wielu buforów w tym sesji automatycznych z wielu obiektów

DANE TECHNICZNE

pamięć

-  Pojemność: 512KB, 1MB, 2MB
-  1MB pamięci, przy włączonej kompresji, mieści ok 25000  rekordów (po 80 znaków).
-  Skuteczność kompresji dla danych ASCII: około 2,5:1
-  Organizacja pamięci - FIFO (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi)
-  Wybór sposobu działania pamięci po zapełnieniu: nadpisywanie najstarszych danych lub blokada przyjmowania
-  Podtrzymywanie pamięci przez 12 m-cy

Port In

-  Przyłącze RS232 do odbierania danych z centrali - dwukierunkowe, możliwość odbierania danych i konfigurowania centrali.
-  Parametry transmisji ustawiane ręcznie lub automatycznie dostrajane do parametrów nadawania źródła danych.
-  Złącze DB9 (męskie), zawiera wszystkie sygnały standardu RS232.
-  Szybkość transmisji 300 -  57600 b/s.
-  Pracuje z protokołami  RTS/CTS i XON/XOFF.

Port OUT

-  Przyłącze RS232 do komputera.
-  Parametry transmisji ustawiane. 
-  Złącze DB9 (męskie), zawiera wszystkie sygnały standardu RS232.
-  Szybkość transmisji 300 -  57600 b/s.
-  Pracuje z protokołami  RTS/CTS i XON/XOFF.
-  Wyjście alarmowe: zestyk przekaźnika, 48VDC / 500mA...1 sygnał

Tryby pracy

-  Simple buffer -transmisja bez protokółu
-  Contec - parametry portu Ourput stałe. Transmisja z protokółem
-  OEM - parametry portu In i Out są stałe wg uzgodnienia z zamawiającym. Transmisja bez / z protokołem

Alarmy

Rozpoznawane stany alarmowe:
-  Brak połączenia z centralą
-  Brak nowych danych, w określonym czasie
-  Błędy danych na porcie In
-  Przekroczony próg zapełnienia pamięci
-  Wykrycie komunikatu alarmowego
Sygnalizacja stanów alarmowych
-  zwarcie zestyku przekaźnika

Zasilanie

-  220VAC lub 12...72VDC lub 12...72VDC z separacją galwaniczną zasilania
-  1,5W

Wymiary

-  125 x175 x 40 mm

Do góry »

Usługi

Downloads

 

Strony Informacyjne

Sklep internetowy

Biznes Onet

Kultura Zabytki

Pogoda Onet

Wypoczynek Informator

Ericsson- filary telekomunikacji

Poleć stronę:

 

Teraz zapraszamy
Państwa
także do zakupów
ON-LINE